• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene Voorwaarden AROWONEN

1. Definities
AROWONEN: onder KvK nr. 59532270.
AROWONEN INTERIOR DESIGN: onder Kvk nr. 82276811

Klant: degene met wie AROWONEN een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: AROWONEN en klant samen.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, maatwerk bestellingen en producten namens AROWONEN.

3. Offertes
Offertes van AROWONEN zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld. Een aanbod of offerte is maximaal veertien (14) dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4. Aanvaarding
Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt AROWONEN zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen drie (3) dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt AROWONEN slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd, tenzij het aanbod direct wordt aanvaard.

5. Ruilen / Retouren

  1. Wij geven geen geld terug op aankopen in onze winkel.
  2. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan.
  3. Ruilen mag binnen 7 dagen na aankoop op vertoon van het originele aankoopbewijs.
  4. Het product kan enkel ongebruikt en in originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs) kaartjes retour.
  5. Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen / speciaal voor de klant aangepaste artikelen, textiel, Ghost-wood of ander materiaal van natuurlijke aard kunnen niet worden geruild of teruggebracht.

6. Maatwerk

  1. Maatwerk bestellingen kunnen niet geannuleerd, teruggebracht of geruild worden. Wij maken geen uitzonderingen op dit beleid.
  2. Dit beleid geldt ook voor maatwerk bestellingen die via elektronische weg (online) worden afgerekend en bevestigd.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar AROWONEN is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.