• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De hierin opgenomen voorwaarden (de " Gebruiksvoorwaarden ") hebben betrekking op toegang tot en gebruik van de site. Door de site te gebruiken, aanvaardt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden volledig. Het is belangrijk om deze gebruiksvoorwaarden samen met onze privacyverklaring en onze algemene voorwaarden te lezen. 

 

Inhoudsopgave

Definities
Disclaimer

Definities

Aro Wonen : een eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd in Arnhem (Nederland) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59532270, handelend onder de handelsnaam " AROWONEN ".

Site : de website www.arowonen.com en al zijn subdomeinen.

Gebruiker : elke individuele bezoeker van de site of ontvanger van specifieke inhoud zoals advertenties, e-mail of nieuwsbrieven met betrekking tot AROWONEN.

 

Disclaimer 

De site kan links naar andere websites bevatten. Als deze links verwijzen naar webpagina's buiten het AROWONEN-domein, worden dergelijke webpagina's niet beheerd door AROWONEN en is AROWONEN niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke webpagina's.

AROWONEN biedt geen garanties of enige aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de juistheid of volledigheid van enige informatie op de Site. In geen geval is AROWONEN niet aansprakelijk voor enige directe, incidentele of gevolgschade, of enige claims voor compensatie die voortvloeien uit toegang tot of gebruik van de Site.

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, zoals tekst, afbeeldingen, pictogrammen en handelsmerken en handelsnamen, die voorkomen in de informatie en materialen op de site, zijn eigendom van AROWONEN en / of haar licentiegevers. Toegang tot deze informatie geeft de Gebruiker geen recht op enige rechten. Deze materialen mogen niet worden gekopieerd, gedistribueerd of voor enig ander doel worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AROWONEN, tenzij anders toegestaan ​​door de wet. U mag onze handelsmerken niet gebruiken in verband met een product of service op een manier die tot verwarring kan leiden.

U bent volledig verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die u uploadt, deelt met of verzendt naar de Site.

AROWONEN behoudt zich het recht voor om deze disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. Uw voortdurende toegang tot en gebruik van de Site na het aanbrengen van dergelijke wijzigingen en het plaatsen van de bijgewerkte disclaimer op deze webpagina, vormt uw onvoorwaardelijke acceptatie van dergelijke wijzigingen.

De gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 19-04-2022